masz pytania? zadzwoń: +48 509 957 208 biuro@fototapety-online.pl

Regulamin serwisu

Korzystając z usług fototapety-online.pl akceptujesz zasady naszego regulaminu znajdującego się poniżej.

§ Postanowienia ogólne

 • 1. Serwis Internetowy dostępny jest pod adresem internetowym www.fototapety-online.pl
 • 2. Usługi serwisu fototapety-online.pl prowadzone są wyłączenie przez internet. Klienci obsługiwani są przez nr telefonu oraz adres email podany na stronie.
 • 3. Właścicielem serwisu fototapety-online.pl jest firma Inaton Lucjan Głowacki, NIP:5991365862 zarejestrowanym w Janczewie 66-431, ul.Ogrodowa 3e
 • 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie sklepu Internetowego.
 • 5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a wykorzystanie ich jest tylko i wyłącznie w ramach złożonego zamówienia oraz realizacji wysyłki zamówionego produktu, a także w celach kontaktowych oraz informacyjnych i księgowych.
 • 6. Produkty oferowane przez sklep nie są ograniczone terytorialnie.
 • 7. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian cen towarów bez podania przyczyny.
 • 8. Sklep nie posiada konta klienta, w którym przetrzymywane są dane osobowe klienta oraz historia jego zamówień.

§ Sposób i terminy płatności, składanie i realizacja zamówień

 • 1. Zamówienia przyjmowane są do realizacji według numerów zamówień i rozpatrywane w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz w soboty do godziny 12-tej. Zamówienia złożone po godzinie 15:30 w tygodniu rozpatrywane są następnego dnia roboczego, a złożone w soboty i dni ustawowo wolne od pracy w najbliższy dzień roboczy.
 • 2. Płatności w Sklepie przyjmowane są tylko za pośrednictwem płatności elektronicznych, chyba że, indywidualne ustalenia między Klientem a Sklepem stanowią inaczej.
 • 3. Obsługę płatności prowadzi system płatności elektronicznych tpay.com i należy do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6 61-808, Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357
 • 4. Warunkiem przyjęcia zamówienia i rozpoczęcia jego realizacji jest prawidłowe i kompletne wypełnienie i wysłanie formularza zamówieniowego, zaakceptowanie regulaminu sklepu oraz odnotowanie przez Sklep poprawnie zaksięgowanej wpłaty w systemie elektronicznych płatności tpay.com
 • 5. Klient ma prawo do wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu do czasu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia i przekazania go do produkcji. Nie jest możliwe anulowanie zamówienia, które już zostało przekazane do produkcji lub zostało wysłane do klienta.
 • 6. Standardowy czas realizacji zamówienia (w tym czas wysyłki) wynosi do 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całego zamówienia.
 • 7. Koszt transportu nie jest wliczony w cenę produktu i jest każdorazowo doliczany do całkowitej kwoty w koszyku.
 • 8. Faktury VAT wystawiane są w dniu wysyłki towaru na adres email klienta podany w formularzu wysyłkowym.
 • 9. Nieodebranie przez Klienta przesyłki z towarem wysłanej przez Sklep skutkuje obciążeniem klienta kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki (Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. § 37. 1. Odmowę pokwitowania odbioru przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego uważa się za odmowę ich przyjęcia. W takiej sytuacji przesyłka rejestrowana lub przekaz pocztowy zwracane są do nadawcy. Za czynności związane ze zwrotem operator pobiera od nadawcy opłatę nie wyższą jednak niż opłata pobierana za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki tego samego rodzaju lub za realizację przekazu pocztowego.)
 • 10. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu, przesyłka będzie przechowywana przez Sklep przez okres 3 miesięcy. Po tym czasie zostaną podjęte próby kontaktu z właścicielem, a w przypadku dalszego braku kontaktu towar ulega utylizacji lub zostaje przekazany na cele dobroczynne, a wpłacone wcześniej pieniądze nie są zwracane.

§ Odstąpienie od umowy

 • 1. Fototapety, obrazy na płótnie, plakaty i naklejki są produktami dostępnymi i produkowanymi wyłącznie na zamówienie Klienta. Klient określa parametry zamówienia wybierając zdjęcie, materiał, wymiary wydruku, kolorystykę oraz inne opcje dostępne w formularzu przygotowania produktu i narzędziu do kadrowania zdjęć. Produkcja każdego zamówienia realizowana jest więc od podstaw według dokładnego zlecenia i życzenia Klienta.
 • 2. Tak zamówiony przez Klienta produkt jest przygotowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, jest to rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Dlatego zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Nabywcy.

§ Postępowanie reklamacyjne, rękojmia

 • 1. Termin obowiązywania rękojmi wynosi dwa lata od momentu, w którym Klient otrzymał przesyłkę z zamówionym towarem.
 • 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice w wyglądzie produktu dostarczonego od oferowanego przez sprzedającego. Rzeczywiste kolory wydrukowanego produktu mogą odbiegać od kolorów widzianych na ekranie monitora i wynika to z różnicy w sposobie prezentowania obrazu na danym monitorze. Takie odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji i nie podlegają reklamacji.
 • 3. Sprawdzenie jakości dostarczonego towaru, należy dokonać niezwłocznie po jego otrzymaniu. Należy dokładnie sprawdzić wszystkie części produktu, zgodność produktu z zamówieniem tj. wymiary, ilość części fototapety lub obrazu na płótnie, dopasowanie tych części względem siebie, oraz czy produkt nie ma wad typu przebarwienia i uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia wad produktu należy je niezwłocznie wskazać. Jeśli wady nie zostaną wskazane towar uważa się za zaakceptowany. Nie ma możliwości zwrotu Fototapet produkowanych „na wymiar” poza uzasadnionymi wadami w produkcji
 • 4. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z zasadami sztuki budowlanej lub niezgodnych z umową działań klienta w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sklepu.
 • 5. Klient, który zgłasza wadę towaru, jest zobowiązany na wezwanie Sklepu odesłać wadliwy towar, w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Sklep jest zobowiązany w nieprzekraczalnym terminie 14 dni zakończyć proces reklamacyjny (liczone od momentu dostarczenia towaru). Za jego zakończenie uznaje się określenie stanowiska w sprawie reklamacji.
 • 6. Klient jest zobowiązany w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki z towarem zgłosić drogą mailową bądź pocztą reklamację, dotyczącą uszkodzenia paczki lub towaru.
 • 7. Jeżeli dostarczona paczka posiada widoczne ślady uszkodzenia lub otwierania istnieje przypuszczenie, że produkt został uszkodzony. Należy ten fakt zgłosić niezwłocznie kurierowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności oraz zrobić zdjęcia przedstawiające uszkodzenie przesyłki. Należy też odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem. W innym przypadku reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru podczas transportu nie będą przyjmowane.

§ Postanowienia końcowe

 • 1. Umowy zawierane poprzez Sklep fototapety-online.pl zawierane są w języku polskim
 • 2. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu są wyrażone w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 • 3. Niniejszy regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią, a z chwilą zaakceptowania regulaminu przez Klienta w formularzu wysyłkowym postanowienia w nim zawarte stają się dla niego wiążące.
 • 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w całości, bądź którejś z części w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia. Klient nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia. Data ostatniej aktualizacji regulaminu widnieje końcu niniejszego regulaminu.
 • 5. Firma Inaton Lucjan Głowacki prowadząca sklep internetowy fototapety-online.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie podające się pod dane przypadkowego lub określonego Klienta lub osoby niepełnoletnie.
 • 6. Adres Sklepu do korespondencji: Inaton Lucjan Głowacki, ul. Ogrodowa 3e, 66-431 Janczewo

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2017


Drogi kliencie: Zwracamy uwagę na przemyślane zakupy fototapet, obrazów i plakatów produkowanych wg. wybranego wymiaru i wzoru.

 • Pamiętaj, że sam określasz parametry zamówienia wybierając zdjęcie, materiał, wymiary wydruku, kolorystykę oraz inne opcje dostępne w formularzu przygotowania produktu i narzędziu do kadrowania zdjęć. Produkcja każdego zamówienia realizowana jest więc od podstaw według Twojego dokładnego zlecenia i życzenia. Tak zamówiony przez Ciebie produkt jest przygotowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, jest to rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji i służy zrealizowaniu Twojej indywidualnej potrzeby. Dlatego zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Nabywcy.
 • Wszelkie reklamacje są uwzględniane tylko w sytuacji nienaklejonej tapety (nie podlega reklamacji tapeta przyklejona do ściany lub tapeta ściągnięta ze ściany). Rzeczywiste kolory fototapety mogą różnić się od kolorów widzianych na komputerze i nie podlegają reklamacji. Po rozpakowaniu fototapety, należy rozwinąć wszystkie jej części i sprawdzić, czy fototapeta nie ma wad typu przebarwienia lub uszkodzenia. Nie ma możliwości zwrotu Fototapet produkowanych „na wymiar” poza uzasadnionymi wadami w produkcji.
 • 1. Sprawdź dokładnie wymiary ściany zanim zamówisz fototapetę, najlepiej dodając po kilka centymetrów zapasu. Łatwiej jest odciąć niepotrzebny kawałek niż zamaskować jego brak.
 • 2. Wybierz rodzaj produktu, który jest dopasowany do twoich potrzeb, zwracając uwagę na opisy materiałów. Prosimy zwrócić uwagę na niedoszlifowane ściany, jeśli pod ręką czujemy jak gdyby "piasek" należy przeszlifować ścianę i ponownie zagruntować.
 • Jakość druku jest fotorealistyczna jednak musimy brać pod uwagę fakt, iż fototapet nie ogląda się z kilkunastu centymetrów tak jak kartkę papieru z wydrukiem. Do wydruku zawsze używane są największe dostępne rozdzielczości zdjęć. Powiększone do rozmiarów ściany będą jednak wyglądać na mniej ostre niż na monitorze komputera. Najlepszy efekt osiągamy oglądając fototapetę z odległości większej niż 1 m.

Najpiękniejsze obrazy na płótnie na wymiar